Автор: Administrator   
Четвъртък, 07 Март 2019г. 09:07ч.

КАРИЕРНО ОРЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГР.СМОЛЯН   ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ:

 

  • Кариерно информиране и консултиране на учениците от всички видове и степени училища от областта
  • Информиране и консултиране на родители и граждани
  • Подпомагане дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране
  • Индивидуална и групова работа с учениците за подпомагането им при вземането на решение за избор на образование и /или кариера
  • Диагностична и консултативна дейност с учениците - тестове и въпросници за кариерно ориентиране
  • Организиране и провеждане на форуми по кариерно ориентиране на училищно, общинско и областно равнище


 


Кариерни консултанти:

                  Албена Калканова

                  Тодор Главчев

                  Шинка Фисинска

Последна промяна от Четвъртък, 21 Ноември 2019г. 18:29ч.