Автор: Administrator   
Вторник, 31 Януари 2012г. 11:49ч.

Краезнание

 

Мото

„Опознай родния край, за да го обикнеш".

 

В клуба участват деца и ученици, разпределени в няколко групи:

  • по-малките - в клубовете „Природата – наш дом", „Млад природолюбител“ и „Знам и мога";
  • по-големите - в клубовете „Традиции и обичаи", „Краезнание" и „Млад европеец".

Визия

Познание за природните особености и миналото на родния край – неговата материална, духовна, битова и религиозна култура.

Цели

Засилване интереса на учениците към историята на родния край, традициите и обичаите;

Формиране на умения, подпомагащи работата им в часовете по история и география;

Дейности

  • Изготвяне на екскурзоводски беседи за исторически, културни и природни забележителности;
  • Подготвяне на изложби по повод различни празници, традиции и обичаи в родния край;
  • Организиране на дискусии по различни теми;
  • Подготвяне на телевизионни предавания по актуални теми.

Участие в общински и национални конкурси:

Кръжочниците са печелили призови награди в НК „Родолюбие", НК „От Коледа до Васильовден", НК „Вълшебният свят на Родопите", НК „Орфей – моята мечта", НК „Лазарка - мома гиздава“, НК „Малките нашенци“, НК „Казанлъшка роза“ и много други.

Съвместна дейност с Регионален исторически музей, Държавен архив, РИОСВ и други институции.

 

Ръководител:

Звездалина Арсова

Последна промяна от Петък, 22 Май 2015г. 10:08ч.