ШКОЛА

ПО НАРОДНИ ТАНЦИ   


 

   Школата по народни танци в ЦПЛР - ОДК гр.Смолян с хореограф Спас Стойнев и корепетитор Иван Пичуров е създадена през учебната 2018-2019 година.

 

   В нея малките танцьори се запознават с основите на танцовото изкуство и богатството на българския фолклор от всички фолклорни области на България.

 

   Участниците имат възможност за изяви на сцените на общински, регионални национални и международни конкурси и фестивали, концерти и други културни събития.

        


За справки:

Телефон на ръководителя: 0878 989 851

Г-н Стойнев