Автор: Administrator   
Неделя, 05 Март 2017г. 15:25ч.

 

О Т Ч Е Т

за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.

за 2015 година

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКСГР. СМОЛЯН 


Вижте таблиците:


 


* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната година за програмата, която се отчита.

 

Кратко описание на изпълнението:

Основната стратегическа цел и годишните цели от Годишната програма за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г. за 2015 година са изпълнени.

Нереализирани изяви (причини)

Няма нереализирани изяви

Неизразходвани средства (причини)

Няма нереализирани средства

Получени отличия

  • 4 награди на Международна олимпиада по експериментална физика „Денят на фотона“ като част от годината на светлината 2015;
  • 1 специална награда и купа в Международен етнофестивал „Децата на Балканите - с духовност в Европа“;
  • 3 грамоти за отличие в XІІІ Национален конкурс „Съединението прави силата“;
  • 1 грамота за участие в конкурса „Глобално училище“;
  • 1 грамота от ІІІ Фестивал на дивите цветя - Надпяване и надиграване „Изворен глас“;
  • 1 грамота в регионален конкурс „Дарове от планината“;
  • 1 грамота за активно участие от Сдружение „Криле от светлина“ по проект МИКЦ;
  • 1 благодарствен адрес от общинско училище;

 

 

Директор на ИПУ: Гинка Михайлова

(име, подпис, печат)

 

Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет:

Кмет на Община Смолян: Николай Мелемов

(име, подпис, печат)

 

Утвърдил: Началник на РИО: Иван Муцевски

(име, подпис, печат)

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 17:39ч.