Автор: Administrator   
Неделя, 05 Март 2017г. 15:29ч.

 

О Т Ч Е Т

за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.

за 2016 година

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОДК-СМОЛЯН


 

 

 Вижте таблиците:

 


* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната година за програмата, която се отчита.

 

Кратко описание на изпълнението:

Основната стратегическа цел и годишните цели от Годишната програма за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г. за 2016 година са изпълнени.

Нереализирани изяви (причини)

Няма нереализирани изяви.

Неизразходвани средства (причини)

В програмата за 2016 г. бяхме предвидили 40 000 лв. годишен бюджет - съгласно ПМС №36 от 20.01.2015 г.

След това на основание ПМС №4 от 14.01.2016 г. очаквахме бюджетът да се увеличи на 75 600 лв.

На 10.03.2016 г. получихме утвърден бюджет с Решение №63 от 04.02.2016 г. от ПРБ-Община Смолян в размер на 60 000 лв. като останалите 15 600 лв. очаквахме с актуализацията за второто или третото тримесечие.

Обаче съгласно ПМС №75 от 08.04.2016 г. стана ясно, че към първоначално утвърдения бюджет от 60 000 лв. ще получим допълнително 53 400лв., т.е. годишният бюджет всъщност се увеличава на 113 400 лв.

Актуализацията на бюджета в размер на 113 400 лв. е утвърдена от ПРБ-Община Смолян в началото на м. юни, т.е. почти в края на учебната 2015/2016 година.

Веднага след това са предприети мерки за изпълнение на минимума брой часове по ПМС №4 от 14.01.2016 г. като са разширени дейностите на образователната институция, както следва:

-   за заниманията по интереси през лятната ваканция допълнително е назначен един учител;

-   от началото на 2016/2017 учебна година са назначени още 2 учители.

Всъщност ако предварително имахме яснота за размера на годишния ни бюджет и тези дейности бяха започнали от началото на календарната 2016 г., финансовите средства, които са в преходен остатък, щяха да бъдат усвоени.

 

Получени отличия

 

Международни:

 • 3 златни медала и сертификати от Международен турнир по джу-джицу „Свети Георги“;
 • 2 сребърни медала и сертификати от Международен турнир по джу-джицу „Свети Георги“;
 • 2 бронзови медала и сертификати от Международен турнир по джу-джицу „Свети Георги“;
 • 4 сертификати от ІV Международна олимпиада по експериментална физика;
 • 2 грамоти от VІІІ Международен детски театрален фестивал по приказки на класиците Братя Грим;
 • 2 грамоти от Международна фестивална програма „Приятели на България“;
 • 1 грамота от ХМеждународен етнофестивал „Децата на Балканите - с духовност в Европа“;
 • 1 сертификат от Международен учителски форум;

 

Национални:

 

 • 1 стипендия от Х Конкурс на проект „1000 стипендии“;
 • 2 награди от ХХІV Национален ученически конкурс „Априлското въстание“;
 • 1 грамота от ІХ Национален конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности;
 • 1 грамота от Национален фестивал на камерния танц;
 • 13 дипломи от Българска джу-джицу федерация;
 • 2 сертификати от Педагогически форуми;
 • 1 диплом от XІІІ Национален конкурс за млади изпълнители;
 • 1 грамота от Национален конкурс за изпълнители на забавна песен;
 • 1 диплом на финалиста от ІІІ Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“;
 • 1 похвален лист от ІІІ Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“;
 • 1 грамота от ІІІ Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“ - областен етап;
 • 1 грамота от ІІІ Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“ - зонален етап;

 

Общински:

 

 • 1 грамота от VІІІ конкурс „Чудото на Рождество Христово“ от МПЦ „Чисти сърца“ към СНЦ „Св. Висарион Смоленски“;
 • 1 благодарствено писмо от общинска читалищна институция;
 • 1 благодарствен адрес от общинска образователна институция;

 

Директор на ЦПЛР-ОДК: Гинка Михайлова

(име, подпис, печат)

 

Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет:

Кмет на Община Смолян: Николай Мелемов

(име, подпис, печат)

 

Утвърдил: Началник на РУО: Иван Муцевски

(име, подпис, печат)

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 17:58ч.